Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

Σοβαρότητα...

... και όχι σοβαροφάνεια!

Δεν πρέπει μόνο οι χρηματοοικονομικοί να υπαγορεύουν τι πρέπει να γίνει, αλλά και ασφαλιστικοί φορείς και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Η’ έστω η γενική διεύθυνση για τον έλεγχο, ως ένα μέτρο για τις παρανοϊκές αποφάσεις εκείνων που δεν αποφασίζουν παρά μόνο με χρηματοοικονομικά κριτήρια.